Verksamhet

 

Koti / Hem

Fritid

Föreningen har two bowlingrännorna. Vi bowlar jämma veckor på onsdagar kl 14.30 - 16.00 på bowlinghallen. Föreningen står för en del av kostnaderna. 

Sote -organisationernas gemensamma boccia-tur på idrottshallen, tisdagar kl. 15. Alla intresserade välkomna med!  

Övrig verksamhet